Estlands ärkebiskop: Kyrkan slutar registrera äktenskap

Estland ärkebiskop Urmas Viilma klargör i ERR´s portal (Estlands statliga radio-TV) att Lutherska kyrkan avsäger sig den statliga vigselrätten från och med den 1/1 2024, enligt kyrkostyrelsens beslut. Detta för att kunna analysera situationen som uppstått efter att Estlands parlament med rösterna 55-34 beslutat att äktenskapsinstitutionen förändras till könsneutral norm.

Urmas Viilma förebrår regeringen för att kyrkan, vars många präster ägt den statliga vigselrätten, ej fick delta i diskussionen kring den planerade förändringen. I relationen till de sexuella minoriteterna visades omtanke, kyrkans synpunkter beaktades däremot inte i den förberedande juridiska processen innan parlamentet i Estland antog den nya lagen den 20/6.

I samband med den brådskande processen av familjelagstiftningens ändringsförslag gavs kyrkan inte en enda gång möjligheter att ta del av frågeställningarna och hur de kommer att påverka vår verksamhet framöver, skriver ärkebiskop Viilma i www.err.ee/1609027187.

För en utomstående känns detta oprofessionellt skött av landets ledande politiker. Kyrkan har ju i princip ägt vigselrätten i sekler och fick trots detta inte vara en aktiv spelare i de demokratiska processerna..

Enligt uppgifter som kommit Jesus4Eurasia till del, så har Estlands regeringen inte bemödat sig om att analysera, vad familjelagstiftningen kommer att innebära för 108 medlemskyrkor i Estlands Kristna Råd (EKN) vid en förändring till könsneutral praxis. Problemet oroar ledarna i EKN`s medlemskyrkor. Den uppkomna situationen är mycket bekymmersam, inte minst för de präster, som idag har rätten att registrera äktenskap. Vad händer med dem nu?

Även i Ukraina har kyrkorna en traditionell biblisk syn på äktenskapet. Jurij Kulakevitj (till vänster), utlandsavdelningens ledare för den Evangeliska trons Union i Ukraina framför regeringsbyggnaden på Toompea i Tallinn, R. Lehtonen (till höger). Foto: Privat arkiv.

I stället för att föra en dialog med kyrkan och utveckla samarbetet med församlingarna och ta lärdom av deras erfarenheter, lade regeringen nyligen ner verksamheten i en gemensam samarbetskommitté, som man haft tillsammans med Estlands evangelisk-lutherska kyrka (EELK).

Enligt kontakter som Jesus4Eurasia har haft, har hela processen kring införandet av den nya äktenskapslagen skötts med bristande varsamhet och utan att hänsyn till de traditionella kyrkornas synpunkter. Situationen för de ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkorna i Estland är nu mycket utmanande med tanke på fortsättningen.

Det enda positva är att kyrkorna i de andra baltiska staterna har givit sitt stöd till kyrkorna i Estland under processernas gång och erfarenheten från sovjettiden med diskriminering av kristna och oförstående myndigheter – det har den äldre generationen redan erfarenher av. Kyrkan kommer därför säkert att klara av myndigheternas nonchalans mot de kristna även den här gången.

Prästerna fortsätter andliga vigslar

Ärkebiskop Urmas Viilma berättar vidare i ERRs portal att på grund av de ovan nämnda, så kommer de lutherska prästerna inte att ta emot några ansökningar till statliga vigslar efter nyår, enligt beslut från EELK´s styrelse. Kyrkan behöver nu utvärdera den uppkomna situationen.

 • Vi avslutar mottagandet av ansökningar om regsitrering av äktenskap, då vi inte vill leda in par – som vill gifta sig – i en situation där deras önskan om giftermål ej leder till vigsel av en präst. Framöver kan det bli så att kyrkan slutgiltigt kommer att avsäga sig ansvaret för att registrera äktenskap.

 • De andliga vigslarna kommer prästerna att fortsätta förrätta även framöver, avslutar ärkebiskop Viilma.

Rauli Lehtonen, Jesus4Eurasia

Föregående

Kritiken mot ledningen i Ryssland ökar

Nästa

Martyr från Krim och Moldavien

6 kommentarer

 1. Ja…vad skall man säga? Nya Testamentet och hela Gamla Testamentet bör ses som en ”kokbok för diabetiker”. Det står inte på varje sida ”använd inte socker”. Det finns bara recept utan. Samma med Bibeln. Där finns bara exempel på heterosexuella relationer kvinnor/män emellan.

  Om staten försöker definiera annat äktenskap än heterosexuellt, får väl kristna som förr i det Ockuperade Estland, göra borgerlig vigsel och sedan inför Gud, en manifestation/vigsel.

 2. Raimo Itkonen

  Taas on Viron hallinto ”kunnostautunut” jumalattomassa mammonanpalvonta politiikassaan.
  Oikeastaan se on hyvä, ettei kristillisiä seurakuntia pyydetä mukaan keinottelemaan maallisten Jumalan tahdon vastaisten suunnitelmien toteuttamisessa.
  Monessa asiassa on jo nyt tultu kauaksi Jumalan sanan tutuudesta.
  Avioliitto on Jumalan edessä tehty miehen ja naisen välinen rakkaudenliitto perheen perustamiseksi, siis liitto jota ei saa rikkoa eikä häpäistä.
  Muut ”liitot” eivät ole avioliittoja, olkoonkin vaikka tuomarin tai pormestarin vahvistamia, Ne ovat Jumalan silmissä häpeällisiä pervoliittoja, itsekkään lihanhimojen ja aistillisuuden aikaansaamia.
  Jeesuksen uskovaisten ei pidä suostua sellaiseen. Jokaisella meillä on omat kilvoittelumme elämässämme.
  Etsikäämme Jumalan tahtoa elämämme ohjeeksi.
  Eläköön lähimmäisyys, kristillinen sisaruus ja veljeys Kaikkivaltiaan Jumalamme rauhassa ja rakkaudessa Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa! Aamen.

  Fri översättning:
  Estlands regering har åter igen lyckats med sin ogudaktiga mammonpolitik. Egentligen är det bra, att kristna församlingar ej ombeds att delta i spekulationer och genomförandet av sekulära planer som strider mot Guds vilja. I flera frågor har man redan kommit alltför längt från gudsordets sanningar.

  Äktenskapet är instifat av Gud till grundandet av ett kärleskförbund mellan man och kvinna i avsikt att stå som en grund för familjen, alltså ett förbund, som man inte får bryta eller vanära. Andra ”förbund” är inte äktenskap, även om juristen eller borgmästaren har sanktionerat dem. I Guds ögon är de skamliga förbund, som kommit till stånd genom åtrå och sensualitet.

  Människor som tror på Jesus bör ej acceptera sådant. Var och en av oss har vår egna kamp. Låt oss söka Guds vilja till rättesnöre i våra liv. Låt kärleken till nästan leva, det kristliga syskonskapet och broderligheten i den allsmäktige Gudens frid och i kärleken till Herren Jesus Kristus. Amen.

 3. Vesa Kultalahti

  Kiitos Rauli .Taas näemme kuinka pimeys on todella pimeää niille jotka eivät tunne Jumalan säädöksiä tai vaikka tuntisivat niin uhmaten kieltäytyvät niitä noudattamasta .😢

  Fri översättning:

  Tack Rauli. Återigen ser vi hur mörkt mörkret är för dem, som ej känner till Guds lagar, eller om de känner till dem, så vägrar de i trots att följa dem.

 4. Anneli Nokkosmäki

  Tacksam över detta information.
  Uppmuntran kommer att ge kraft och styrka till alla som vill och ber att Guds vilja breder sig i människornas tankar och attityt!

  Kiitollinen tästä tiedosta. Se rohkaisee ja antaa voimaa niille, jotka tahtovat Jumalan tahdon leviävän ihmisten ajatuksissa ja asenteissa!

 5. Carina Palmarsson

  Frid och tack för informationen Raul.
  Ber om styrka, mod och vishet från Herren till er alla som tjänar den levande Guden. Ändens tid är här och då behöver vi Guds vapenrustning, modet att stå stark i Bibelordet och kärleksfullt visa människor till frälsningen.
  Vi tjänar Seger-Herren Jesus Kristus.
  Guds rika välsignelse//Carina

 6. Roland Nelsson

  Rauli skriver ”…skötts med bristande varsamhet…”
  Vad annat är att vänta?

  I mitt land, Sverige, har regeringen (ja, riksdagen, då) beslutat att vi ska gå med i Nato! Men om inte Erdogan och Orba´n går med på förslaget, så avser regeringen att runda dessa herrar och göra ett avtal med USA och därmed öppna upp de svenska försvarsmekanismerna för amerikanska soldater.
  Också detta har skötts med bristande varsamhet!

  Det tycks vara en hel del att ta itu med!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copyright Rauli Lehtonen 2019–