Kritiken mot ledningen i Ryssland ökar

Vladimir Putin vid presskonferens i Geneve 2021. Foto: TV, finska Yle

Allt tyder på att president Putin har lyckats avvärja hoten från Wagnergruppen. Mycket talar dock för att stödet till ryska ledningens politik i Ukraina har fått en ordentlig törn och att den politiska utvecklingen kommer att bli ännu svårare att prognosticera nu, när befolkningen blivit mer avvaktande i sitt stöd till den ryske presidentens politik. Efter Wagners militära operation har stödet även från troende minskat, trots att Putin i sin symbolpolitik ofta betonat betydelsen av de kristna värderingarna.

Fram till midsommar verkade den ryska befolkningens stöd till landets ledning vara nästan helt ograverad. Det hade i princip bara funnits en marginell minoritet, som vågat kritisera den speciella militäroperationen, som i media ansågs vara avsedd att förinta de så kallade ”nazisterna i Ukraina”. När Jevgenij Prigozjin tog över de militära baserna i Rostov-na Donu, samt vissa delar av enheterna i Voronezh och Lipetsk med avsikten att gå hela vägen till Moskva och överta makten i Kreml, då spreds informationen i expressfart via sociala medier. Det som tidigare censurerats av myndigheterna förmedlades plötsligt via telegram till stora delar av den ryska befolkningen. Medborgare som tidigare varit trogna presidenten och regeringen, fick för första gången klart för sig att det vid sidan av den officiella sanningen fanns ett annat narrativ och en opposition mot ledningen i landet.

Prigozjin: Militära ledningen ljuger om kriget

Jevgenij Prigozjin, som fostrats av sin judiske far och styvfar, basunerade frimodigt ut sitt budskap via sociala medier under midsommarhelgen. Han meddelade då att den ryska invasionen av Ukraina var uppbyggd på lögner. I Deutsche Welle anklagade han försvarsministern Sergej Sjojgu för att ha ”lurat samhället och presidenten” samt att ministern felaktigt hade hävdat ”att allt var en galen aggression från Ukraina och att de planerat en attack mot oss tillsammans med hela NATO”. Denna ”ryska sanning” som jag själv hört från flera ryska pastorer och kristna så sent som den 21 juni, sade nu Prigozjin vara en regisserad lögn.

Enligt medier i Ryssland inledde Ukraina och NATO kriget. Bilden ovan visar emellertid hus i Ukraina som förstörts. 494 kyrkor har bombats, förstörts, eller tagits över av ryska myndigheter i de ockuperade områdena och i östra och södra Ukraina. 75 av dessa är pingst- och 49 baptistkyrkor enligt PCRL. Foto: Pingstunionen i Ukraina

Hans åsikter, som delades via sociala medier över hela Ryssland, rubbade plötsligt folkets bild av händelserna i Ukraina. Effekten skuggade sanningshalten i den officiella statliga versionen av kriget, delvis för att den spreds av en av de få hjältarna för den ryske offensiven under kriget. Han hade stått vid sidan av de stridande vid fronten i över ett år till skillnad från Sjojgu och chefen för de ryska beväpnade styrkorna, Valerij Gerasimov. Enligt Moscow Times den 1/10 2022 sade han att ”alla dessa jävlar borde sändas barfota till fronten med en kulspruta”.

I TV-intervjuer har Prigozjin hävdat att antalet dödade ryska soldater vid fronten uppgått till över tusen per dag och att offren varit tiodubbelt högre än vad de officiella siffrorna på den ryska sidan angivit. CNN rapporterade att Prigozjin berättat om tusentals offer inom Wagnergruppen på grund av brist på ammunition. Han anklagar också den inkompetenta militära ledningen genom att beskriva de inkallades strama verklighet: ”De kom hit som frivilliga och dör, så att ni kan sitta som feta katter i era lyxiga kontor.”

Spår av kriget i Ukraina. Foto: Pingstunionen

För första gången når den här kritiken de breda massorna i landet. Trots att den äldre befolkningen redan under sovjetperioden lärt sig, att man inte får tro på den officiella sanningen – ej heller lita på den statliga massmediala rapporteringen – så har man egentligen inte fått del av den här informationen tidigare. Många har tänkt, andra har anat, endast bland betrodda har man vågat utbyta tankar som nu förmedlats av Wagnertrupperna. Den kanske viktigaste nyheten har varit att det inte har funnits några orsaker till att inleda kriget mot brödrafolket. Alla argument, skäl, och påhittade hot från väst, har varit ett narrativ, som enligt honom skapats av lögner från landets ledning. Vad gör man, när ens världsbild raseras över en natt och man konstaterar att allt varit en påhittad historia och att man blivit grundlurad?

Opinionen ändras – oppositionen ökar 

Redan före Prigozjins ödesdigra krigståg till Rostov-na-Donu och Voronezh har den ryska autonoma republiken Ingusjien proklamerat självständighet. Starka nationella krafter i Tatarstan har länge allierat sig och sökt kontakter med över 300 000 krimtatarer på Krim, som tydligt sympatiserat med Ukraina sedan 2014. Utöver autonoma republiker i den Ryska rådsrepubliken som Basjkirien, Burjatien, Tuva, Jakutien, Tjejenien och Dagestan, så finns det även politiska krafter i flera av länen i Ryssland, som vill stärka sin ekonomiska självständighet i relationen till centralmakten i Moskva.

Bebådelsekatedralen i Kreml, Moskva. Foto: R. Lehtonen.

Det finns sammanlagt 83 unionssubjekt i Ryssland av vilka 21 har status som autonoma republiker. Dessa har formats, så att de större minoritetsfolken har fått egna presidenter och parlament med möjligheter att företräda regionens och minoritetsfolkens politiska intressen. I Rysslands autonoma republiker finns idag sammanlagt 24,5 miljoner invånare. De flesta av dessa har turkbesläktade, finsk-ugriska och kaukasiska rötter.

I samband med Sovjetunionens sammanbrott blev det tydligt att ju svagare centralmakten i Moskva blev, desto starkare blev trycket från republikerna att lösgöra sig från Rysslands kolonialistiska grepp. Detta skedde också när Estland, Lettland och Litauen proklamerade självständighet och när även republikerna i Centralasien och Kaukasien tog samma steg. Om de inre politiska spänningarna i Ryssland tilltar, så finns en stor risk att landet kommer att splittras upp ungefär som Sovjetunionen gjorde under åren 1989-1990. Många minoritetsgrupper i landet upplever sig diskriminerade – några till den grad att de redan idag kämpar för sin etniska och kulturella överlevnad. Frågan är hur dessa kommer att rubba maktbalansen om de politiska spänningarna ökar ytterligare i Ryssland.

Historien upprepar sig

När den bolsjevikiska revolutionen kulminerade och Sovjetunionens politiska konturer tecknades, då sökte ledaren Vladimir Uljanov – Lenin – stöd bland etniska minoriteter i de ryska imperiet för att få ett tillräckligt stöd för sin politik, Då gav han bland annat löften om självständighet för Finland och de baltiska staterna, som sedan efter inbördeskrig och målmedveten politisk kamp lyckades förvärva det politiska oberoende, som de här staterna idag skördar frukterna av. Hur skulle situationen förändras i Ryssland idag, ifall den nuvarande presidenten plötsligt skulle förlora makten. Vad skulle hända då?

Det skulle kunna få fruktansvärt ödesdigra konsekvenser för landets framtid. Kanske till och med leda till ett inbördeskrig, där olika maktgrupperingar – armén, säkerhetspolisen FSB, regering, parlament skulle kunna hamna i strid med varandra. Sannolikheten vore då stor att den centrala ledningen skulle försvagas och de olika unionssubjekten – länen, regionerna och de autonoma republikerna – skulle kanske se sin chans att stärka sitt oberoende ytterligare. De kunde därigenom splittra upp landet i ett pussel av nya stater och politiska enheter, ungefär som vid tiden för Sovjetunionens sammanbrott.

I en maktkamp mellan olika intressegrupper, skulle ledare enligt tidigare historiska scenarier kunna gå ut med löften om självständighet för nya republiker, ifall de gav sitt stöd till den förda politiken från någon av de nya maktgrupperingarna. Dessa löften kunde då spela ungefär samma roll, som Lenins löften före revolutionen, eller som Boris Jeltsins löften till de olika sovjetrepublikerna i samband med maktkampen i slutet av 1980-talet. Stödet från Baltikum och de kaukasiska republikerna hade en stor betydelse för demokratins utveckling i början av 1990-talet.

Bild från Estlands huvudstad Tallinn med Olevistekyrkan i bakgrunden. Foto: Privat arkiv

Kommer nya stater att formas?

Om man granskar de senaste folkräkningarna i Ryssland, så ser man att det finns 11,4 miljoner invånare i 7 turkbesläktade autonoma republiker, 7,8 miljoner i 7 kaukasiska republiker, 4,2 miljoner i 5 finsk-ugriska republiker och 3,3 miljoner i de sibiriska republikerna av vilka en stor del bekänner sig till den buddhistiska religionen. Det går inte att utesluta möjligheten att flera av de här republikerna kunde forma ramar för nya nationalstater i framtiden, inte minst om den ryska centralmakten försvagas. Religionen, språket och de etniska rötterna är ett kitt som kan leda till nya konstellationer. Under en politisk maktkamp kan de kolonialistiska och imperialistiska krafternas inflytande minska ungefär på samma sätt som vid Sovjetunionens sammanbrott, efter det som Vladimir Putin kallade den största geopolitiska katastrofen under 1990-talet.

Enligt den kazakiske etnologen Tatimov kommer den muslimska befolkningen i de forna sovjetstaterna att öka, så att vartannat barn kommer att födas i ett muslimsk hem 2035. Ett par år senare kommer de muslimska medborganas antal i det som tidigare var Sovjetunionen att vara fler till antalet än ryssarna. Kan deta komma att påverka formandet av muslimska nationalstater i Ryssland?

De kristna rörelserna i Ryssland följer nu händelserna med avvaktan i bakgrunden. Få influensers har av rädsla aktiverat sig för fredens sak. Samtidigt som säkerhetsorganens fokus riktas på det politiska spelet har församlingar och kyrkor fått mer andrum. Det pågår dock fortfarande avlyssning, förhör, hot och trakasserier mot kyrkliga ledare i landet. Få tror idag att de skulle kunna bli aktiva spelare i en eventuell fredsprocess. Det sker emellertid väldigt spännande saker under radarn, som massmedia ej rapporterar om.

Kristna från Ukraina, Ryssland och Belarus har samlats till bönesamlingar under året för att stärka enheten bland kristna i de slaviska delarna av Eurasien. Foto: Pingstunionen

I min nästa blogg i början av juli hoppas jag kunna rapportera om hur församlingarnas verksamhet påverkas av händelserna i Kreml och vid fronten i östra och södra Ukraina. Det blir också en färsk rapport från Missionsbibelskolan i Kaukasien, där vi haft missionärskandidater från Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasien.

Glöm inte bedja för vår verksamhet. Den pågår även under sommaren!

Rauli Lehtonen

Föregående

Hjälpen från pingstförsamlingar i Ukraina och Sverige når fram

Nästa

Estlands ärkebiskop: Kyrkan slutar registrera äktenskap

12 kommentarer

 1. Carina

  Tack Rauli!

  Fortsatt vädjan till Herren om krigets omedelbara slut. Fortsatt vädjan till Herren för kristna bröder och systrar att orka leva ut evangeliet. Fortsatt vädjan till Herren om att många fler som ännu inte bekänner sig till Jesus Kristus tar tillfället i akt att söka Herren och ta emot Hans förlåtelse och upprättande.

  Allt Guds goda önskas er som idag läser detta!
  Vänligen,

  Carina

 2. Leif H. Walmann

  Kjære Rauli! Som alltid er der med stor interesse jeg leser din blogg. Med din store innsikt og gode analyser treffer du ofte på blink når det gjelder å se framover for dette store landet.

  Nok en gang: Tusen takk!

  Hilsen Leif.

 3. Ingvar Holmberg

  Mycket bra rapport och tankeväckande analys!!!
  Tack, Rauli!
  Ingvar Holmberg

 4. Roland Nelsson

  Det må jag då säga, Rauli! Så initierad info! Tack!

 5. Christer Tornberg

  Mycket intressant. Tack Rauli. 🙋‍♂️🙏

 6. Låt oss be Herren om glädje, uthållighet, tålamod och beskydd för syskonen i Ryssland.

 7. Leif Backman

  Som alltid, väl initierad och kunnig i ämnet. En gåva Du fått och förvaltar väl Rauli. Helt klart är att vi står inför en utveckling som få kunnat förutsäga. Pingstledaren i Ukraina nämnde vid besök i Stockholm att han hade en stark känsla av att kriget i Ukraina skulle sluta i sommar. Det som hänt nu har till stor del vält många tankar över ända. ”När Guds tid är inne….”. Fortsatt bön är en kraftfull faktor.

 8. Vesa Kultalahti

  Tack Rauli för en djup ingående info

 9. Marianne Munther

  Så intressant att följa allt som händer i Ryssland. Det verkar vara mycket i görningen där. Ett stort böneämne att det hemska kriget ska få ett slut.
  Så härligt att bibelskolan och undervisningen kan vara igång trots all oro runt omkring. Fortsätter att bedja för ert arbete.

 10. Raimo Itkonen

  Det var hög tid, att ryska folket får veta mer om den riktiga sanningen av kriget. För länge har de matats med osanningar, lögner och vilseledande krigspropaganda.
  När Wagnergruppen har forslats bort från ”scenen”, har Putins regering mer tid att tänka på fortsatta åtgärder.
  Om Wagnermedlemmar inte längre skylls direkt på landsförräderi, finns det säkert flera andra brott de kan dras framför rätten.
  Det är svårt att tro, att Putin släpper saken så lätt. Just nu känner han sig försvagad och kanske på många sätt osäker, men han kan samla sig och kolla noga sin militärledning och andra ”pampar”, samt utföra en ordentlig rensning i Rysslands ledning .
  Om Gud vill, kan Han sätta igång en kraftig skakning i Rysslands rådande ordning och orsaka stora ändringar i redan närmaste framtid. Låt Hans vilja ske! I Jesu Kristi namn Amen.

 11. Daniel Athley

  Tack Rauli för ett oerhört intressant blogginlägg! Ryssland som nation skakar.

 12. Hans Carlsson

  Tack Rauli! Väldigt intressant information!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copyright Rauli Lehtonen 2019–