Mitä tulee tapahtumaan Pohjois-Koreassa – tämän sukupolven aikana?

Kumartavatko Korean demokraattisen kansantasavallan asukkaat vielä 30 vuoden päästä kivestä hakattuja patsaita? Kuva: Kirjoittajan yksityinen arkisto

Pohjoismaiden yksi arvostetuimmista Pohjois-Korean kristityistä asiantuntijoista, Veli Sakarias, kirjoittaa meille, miltä maan tulevaisuuden näkymät näyttävät armon vuonna 2021:

Pohjois-Korea herättää kiinnostusta meissä monissa. Se on maa, jonka arjesta ja elämästä emme saa tietoa kovinkaan paljoa. Tiedon vähäisyys saa aikaan erilaisia huhuja ja arvauksia mediassa. Kuvittelemme tietävämme kaikenlaista, mutta usein mielikuvitus on värittänyt vähäisiä tiedonjyväsiä, ja lopputulos perustuu enemmän mielikuviimme ja ennakkokäsityksiimme kuin faktaan. On vaikea myöntää, että emme tiedä Pohjois-Koreasta kovinkaan paljoa.

Jos emme tiedä Pohjois-Korean tämän päivän tilanteesta kovinkaan paljoa, vielä vähemmän meillä on käsitystä tuon ”kätketyn” valtion tulevaisuudesta. Jo vuosikymmeniä läntisessä maailmassa on nähty Pohjois-Korean Juche-aatteen varaan rakennetun systeemin olevan tiensä päässä aivan pian. Kommunismi Neuvostoliitossa ja sen monissa liittolaismaissa on romahtanut jo vuosikymmeniä sitten, ja uusi avoimempi yhteiskuntamalli on saanut vallan. Myös Kiinassa kommunismi ainakin taloutta ohjaavana periaatteena on laitettu syrjään. Meille kaikille taitaa olla suuri yllätys, että Pohjois-Korea, tuo erakkovaltio, on saavuttanut jo 75 vuoden iän ja jatkaa elämäänsä vanhaan tapaan.

Uteliasuutemme saa meidät arvuuttelemaan Pohjois-Korean tulevaisuutta. Kuinka kauan nykyinen hallitsija pysyy vallassa? Koska muurit murtuvat? Milloin evankeliumia voidaan julistaa avoimesti Pohjois-Koreassa? Minulla ei ole salaista tai yliluonnollista tietoa Pohjois-Korean suhteen. Voimme kuitenkin kysyä: Mitä tulee tapahtumaan Pohjois-Koreassa?

 1. Vaihtoehto – Tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena

Pohjois-Koreassa on eletty jo 75 vuotta vahvan totalitarismin aikaa. Toisen maailmansodan ja japanilaismiehityksen jälkeen maata rakennettiin marksismi-leninismin ja kommunismin varaan. Vähitellen luotiin oma pohjois-korealainen Juche-aate, joka korvasi Neuvostoliiton mukanaan tuomat aatteet. Juche -ideologia on rakennettu ennen kaikkea perustelemaan ja turvaamaan Kim-suvun dynastian valtaa. Tämän ideologian ja yhteiskuntamallin säilyminen on Kim-suvun vallan säilymisen tae. Ja toisaalta, tämän ideologian luhistuminen merkitsee nykyisen vallan kaatumista. Kim Jong Unin kannalta tämä on elämän ja kuoleman kysymys.

Kim Il-sungin ja Kim Jong-ilin ympärille on luotu henkilökultti, jonka jalanjäljissä jäklimmäisen nuorin poika Kim Jong-un yrittää kulkea. Kuva: Kirjoittajan yksityinen arkisto

Näiden vuosikymmenien aikana maahan on luotu vahvat valtarakenteet. Vahva johtaja on valmis väkivaltaan ja säälimättömään voimankäyttöön valtansa turvaamiseksi. Vuosikymmeniä lapsista vanhuksiin vaikuttanut ideologinen propaganda on tehnyt oman tehtävänsä. Nykypäivänä on toki nähtävissä joitakin merkkejä ideologisen perustan osittaisesta murtumisesta. Maassa vallitsee koko maailman mittakaavassa ainutlaatuisen tiukka informaation kontrolli. Valtion propagandakoneisto määrittelee hyvin vahvasti ja kattavasti millaista informaatiota on kansalaisten ulottuvilla. Viimeiset 20 vuotta ovat olleet valtakoneistolle haastavia ja järjestelmän ulkopuolinen informaatio on yhä enemmän saavuttanut ainakin osan kansasta. Tämä on ollut omiaan murtamaan ideologista perustaa.

Pohjois-Koreaan on rakennettu myös hyvin vahva valvontakoneisto kontrolloimaan kansalaisten elämää. Tämän koneiston lonkerot ovat tunkeutuneet kaikkialle yhteiskuntaan. Hieman kärjistäen voidaan sanoa, ettei mikään pysy salassa vallanpitäjiltä. Ihmisten ideologiset synnit on kaivettu esille aina toiseen ja kolmanteen sukupolveen saakka ja rangaistukset ovat olleet äärimmäisen kovia. Vankileirit ovat täyttyneet sadoista tuhansista järjestelmän kannalta epäluotettavista kansalaisista lapsista vanhuksiin.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Pohjois-Korea on saanut ydinaseensa ilmeisesti valmiiksi luoden näin vahvan uhan ympärilleen. Kansainvälinen yhteisö on asettanut Pohjois-Korealle hyvin tiukkoja talouspakotteita ja nämä pakotteet ovat myös osaltaan pitäneet maan suljettuna kansainväliseltä vuorovaikutukselta. Viimeisen vuoden aikana myös korona-virus on tehnyt oman osansa. Pohjois-Korea on käytännössä sulkenut rajansa välttääkseen viruksen leviämisen maahan. Suljettu maa on pysynyt suljettuna.

Historia opettaa meille omat opetuksensa. Me tiedämme, että kaikki muurit ovat murtuneet aikanaan ja valtakunnat ovat luhistuneet, kun niiden sortumisen aika on tullut. Pohjois-Korea on seissyt nykyisen vallan alla jo 75 vuotta. Kuinka kauan meidän pitää vielä odottaa? Murtuvatko muurit seuraavan 5, 10, 25 tai 75 vuoden aikana? Ja tämän kaiken keskellä meidän on hyvä muistaa, ettei ensi sijassa ole kysymys meidän odotuksestamme, vaan ennen kaikkea ahdingossa ja orjuutettuna elävän Pohjois-Korean kansan odotuksesta.

Pohjois-Korean kansa odottaa parempaa tulevaisuutta ja varmasti myös yhteyttä Luojaansa: Kuva: Kirjoittajan yksityinen arkisto

Sen perusteella, mitä me tiedämme, tai luulemme tietävämme … Voimmeko sanoa, että Pohjois-Koreassa kaikki jatkuu niin kuin tähänkin mennessä?

Pohjois-Korean rajat voivat pysyä suljettuina vielä mahdollisesti pitkäänkin. Tiedämme kuitenkin, että taivas on auki ja väkivaltakoneisto ei voi sulkea ihmissydämiä. Hengellinen herätys voi jatkua ja kasvaa ulkoisista olosuhteista huolimatta. Pohjois-Korean kristityt tarvitsevat esirukouksiamme!

2. Vaihtoehto – ”Kiinan malli”

Pohjois-Korea on vuosikymmenien ajan pyrkinyt kaikin keinoin rajoittamaan kansalaistensa tiedonsaantia ulkopuolisesta maailmasta. Viimeisen 20 vuoden aikana tämä on käynyt koko ajan vaikeammaksi ja osin tehtävä on osoittautunut mahdottomaksi. Saippuasarjat Etelä-Koreasta DVD-levyillä ja muistitikuilla ovat salakuljettajien toimesta kulkeutuneet kaikkialle pohjoiseen ja kansan tietoisuus eteläisen naapurimaan elinolosuhteista ja elintasosta on kasvanut. Myös radio- ja tv-lähetykset Kiinasta ja Etelä-Koreasta ovat saavuttaneet koko ajan laajenevan kuulijakunnan. Kansalaisten tietoisuus ulkopuolisesta maailmasta on asia, jonka maan johdon ja propagandakoneiston pitää ottaa huomioon.

Tunnettu Pohjois-Korealainen lastenlaulu maalaa kuvan tuosta suljetusta maasta:

Isä, meillä ei ole mitään kadehdittavaa maailmalta, kotimme on työväenpuolueen huomassa, olemme kaikki siskoja ja veljiä.

Vaikka tulimeri uhkaisi, lapsosten ei tarvitse pelätä: Isämme on kanssamme. Meillä ei ole mitään kadehdittavaa maailmalta.

Viime vuosien aikana tuo kuva lienee kadonnut ihmisten mielistä. On havahduttu siihen tosiasiaan, että muualla, esimerkiksi Etelä-Koreassa ja Kiinassa, asiat ovat paljon paremmin. Tämä luo maan johdolle paineita kansalaisten elinolosuhteiden kehittämiseen. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong Un on julkisissa puheissaan myöntänyt kansalaisten taloudellisen hyvinvoinnin merkityksen. Samoin hän on myöntänyt valtion epäonnistuneen viisivuotissuunnitelmissaan erityisesti talouden osa-alueella. 

Myös sosialistisen yhteiskunnan liepeillä on helppo havaita rikkauden ja köyhyyden välisiä kontrasteja: Kuva: Kirjoittajan yksityinen arkisto

1990-luvun puolivälin vaikeiden nälkävuosien aikana alkanut kehitys on jatkunut voimistuen jo 25 vuoden ajan. Valtiojohtoinen talousjärjestelmä on joutunut antamaan tilaa järjestelmän kannalta harmaalla alueella toimivalla markkinataloudelle. Torikaupasta alkanut ruohonjuuritason kapitalismi on luonut vaurautta ja on kasvanut läpi talouselämän levinneeksi yksityisyrittäjyydeksi. Yhä useampi on saanut maistaa taloudellista hyvinvointia ja vaurautta. Samalla korruptio on saanut vallan, rahalla voi ostaa toimintavapauksia ja mahdollisuuksia.

Maailmanlaajuisesti tilannetta tarkasteltaessa ns. Kiinan-malli taitaa olla ainoa vaihtoehto talouden kasvattamiseksi ja samalla säilyttäen vahva keskusjohdon ote valtaan. Kiinaa hallitsee vahvalla otteella kommunistinen puolue, mutta talousjärjestelmässä ei ole enää jälkeäkään kommunistisesta suunnitelmataloudesta. Pohjois-Korean talouden avaaminen ja kansainvälisten sijoittajien saaminen taitaa olla ainoa keino taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen koko kansan osalle.

Tällä hetkellä Pohjois-Korea kärsii ydinasepolitiikkansa tähden ankarista talouspakotteista. Historiaa tarkastelemalla havaitsemme, että jännitteisempiä aikoja on aina seurannut liennytyksen aika. Ehkäpä kansainvälinen ydinasesopimus takaisi pakotteiden asteittaisen poistumisen. Jospa taas pian edessä olisi suojasään aika ja Pohjois-Korea avautuisi kansainväliselle yritystoiminnalle.

Valtion painattamat julisteet ja postikortit leviävät joskus myös maailmalle.

Raha liikkuu aina sinne, missä on kasvun mahdollisuuksia. Yhä kasvava kansainvälinen kauppa ja maahan tulevat kansainväliset investoinnit aloittaisivat uuden ajan. Maahan ja maasta ulos virtaavat raaka-aineet, valmiit tuotteet ja investoinnit, ja erityisesti niiden mukana liikkuvat ihmiset sekoittaisivat seisovaa vettä. Suuri joukko kansainvälisiä toimijoita ja tavaraliikennettä vaikuttaisivat kontrollin mahdollisuuksiin ja määrään. Vapaus ja kanssakäyminen kasvaisivat ajan myötä ainakin jossakin määrin ja ulkomaiset vaikutteet kasvaisivat. Juche-aatteen ideologinen perusta murtuisi pala palalta ja maanlaisen lähetystyön edellytykset paranisivat.

Seurakunnat vahvistuisivat ja toimintaedellytykset paranisivat ainakin jonkin verran. Olisiko avoimempi yhteiskunta sallivampi kristillisyydelle? Onko tämä se ovi, jonka Jumala haluaa avata meille?

Veli Sakarias

Artikkelin toinen osa ilmestyy blogissani työväenliikkeen suurena juhlapäivänä 1/5 2021. Siinä Veli Sakarias kertoo vielä kahdesta muusta mahdollisesta Pohjois-Korean tulevaisuuden skenariosta, joista toinen voi luoda aivan uusia mahdollisuuksia evankeliumille maailman ehkä suljetuimmassa yhteiskunnassa. Lähetän sinulle muistutuksen jutun ilmestyessä.

R.L

Previous

Keitä Emmaustien matkaajat oikeastaan olivat?

Next

Mitä tulee tapahtumaan Pohjois-Koreassa? (Vierailevan bloggaajan Veli Sakariaksen jutun 2. osa)

9 Comments

 1. Marko Peltola

  Mielenkiintoista pohdintaa!🙏🙋‍♂️

 2. Arto Flink

  Kiitos jälleen Rauli mielenkiintoisesta artikkelista.

 3. Kalevi Marin

  Ennen Jeesuksen paluuta, joka on aivan ”nurkan takana”, täytyy Pohjois-Korean muurien sortua. Evankeliumi tullaan julistamaan kaikille kansoille sukukunnille, kielille ja kansanheimoille. Vaikka tiedetään, että Pohj. Koreassa on julistettu evankeliumia mittavasti, mutta onko se tavoittanut aikoinaan kaikki sukukunnat ?
  Rukous on enemmän kuin ohjus!

 4. Rauno Välimäki

  Mielenkiintoista seurata mitä siellä tapahtuu ,tänään juuri suuri johtaja puhui kansalle sanoen että on pitää ryhtyä vaivalloiseen marssiin,lienee tarkoittanut,että samanlainen tilanne kuin 1990 luvun alussa.

 5. Simo Lager

  Kiitos Rauli mielenkiintoisesta artikkelista jälleen!

  • Riitta Koskinen

   Todella paljon kiitoksia mielenkiintoisesta artikkelista. Olen käynyt kerran Pohjois- Korean rajalla Etelä- Koreasta käsin. Tulee myös välillä seurattua, mitä siellä tapahtuu. Mukavaa kevättä.

 6. Sirpa Viljanen

  Kiitos Rauli. Miekenkiintoisia ajatuksia, nähtäväksi jää miten ovet avautuvat.
  Jatketaan rukousta Pohjois Korena puoleata

 7. Rauli Lehtonen

  Kiitokset sinulle Veli Sakarias tästä varsin tasokkaasta ja analysoivasta jutusta. Jännityksellä jään odottamaan jatkoa tälle artikkelille, joka julkaistaan vapun aikoihin. Saammeko silloin tietää mitä Pohjois-Koreassa tulee tänä vuonna tapahtumaan?

 8. Jouko Kalevi Rajala

  Todella hyvää kerrontaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright Rauli Lehtonen 2019–