Jumalan aalto toi herätyksen Karjalaan

Kai Partti kertoo Walesin Yliopiston lopputyössään miten herätys tuli suomalaisten lähetystyöntekijöiden kautta Karjalaan. Lue alla oleva mielenkiintoinen tiivistelmä tutkimuksesta!

Aunuksen kauneutta. Kuva: Kai Partti

Michael Gorbatshov aloitti Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerinä vuonna 1985. Hänen johdollaan aloitettiin uudistuspolitiikka kommunistipuolueen johdossa. Glasnostin ja perestroikan hengessä Neuvostoliitto sai uutta suuntaa tulevaisuudelleen. ”Pysähtyneisyyden aika” oli taaksejäänyttä elämää. Askel askeleelta vapaus ja uusi aika koittivat myös uskonnollisella kentällä. Seurakuntien mahdollisuudet kasvoivat uuden avoimemman ja vapaamman politiikan vuoksi. Seurakunnat opettelivat uutta toimintakulttuuria avoimemmassa yhteiskunnassa ja saimme kuulla rohkaisevia uutisia uudesta hyvästä hedelmästä.

Neuvostoliiton hajotessa vuoden 1991 lopulla alkoi venäjällä uusi aika ja arkielämä koki suuri muutoksia. Yhteiskunnan rakenteita ravisteltiin rajusti, elämän perustukset tuntuivat murenevan monen kohdalla. Valtiojohtoinen ateismi sai tehdä tilaa uusille aatteille ja Jumala tuntui heräävän eloon. Jumala tuli elämän marginaalista keskelle arkea. Se, mistä oli vaiettu ja mikä oli kielletty, oli nyt julkista ja kaikkien nähtävillä.

Kastetilaisuus Aunuksessa kesällä 1996. Kai Partti oikealla. Kuva: yksityinen arkisto

Uusi aika suuressa naapurimaassamme sai myös suomalaiset kristityt liikkeelle. Lähetysrakkaus mursi kaunat ja epäluulot vanhaa vihollista kohtaan. Suomalaisten ”lähetysliikekannallepano” Karjalaan ja lähialueille Venäjällä sai merkittävät mittasuhteet. Se, mitä olimme vuosikymmeniä rukoilleet, oli nyt avoimena edessämme. Tämän suomen lähetyshistoriassa merkittävän lähetysliikekannanpanon tuloksena syntyi Venäjän Karjalaan ja Venäjän alueelle kymmeniä seurakuntia ja evankeliumi julistettiin ”kaikelle kansalle”.

Rick Warren kuvaillee kirjassaan, Päämäärätietoinen seurakunta (Aikamedia, 1999), Etelä-Kaliforniassa suosittua urheilulajia, lainelautailua. Se on kuin Jumalan aikaansaamien aaltojen päällä ratsastamista. Jumala tekee aallot, lautailijat vain ratsastavat niiden päällä. Yksikään lautailija ei pysty luomaan aaltoja.  Lähetystyössä on usein kysymys samasta ilmiöstä. Jumala kaikkivaltiudessaan ja viisaudessaan ohjaa kansakuntien kohtaloita ja luo aaltoja, joilla me jumalanpalvelijat saamme käydä eteenpäin. Neuvostoliiton hajoamiseen johtaneissa ja 1990 -luvun yhteiskunnan olosuhteissa Venäjällä on nähtävissä Jumalan antama jättimäinen aalto, joka vyöryi maan yli.

Herätyksen aalto ja lukuisat kastejuhlat seurasivat toisiaan Karjalassa. Kuva: Kai Partti

Omiin opintoihini liittyvässä lopputyössäni (MtH, University of Wales, 2014) palasin 20 vuotta myöhemmin noihin 1990 -luvun tapahtumiin Venäjän Karjalassa. Halusin etsiä vastauksia muutamiin kysymyksiin. Voisiko historia, tässä tapauksessa lähetyshistoria, opettaa meille jotakin? Lopputyössäni esitin kysymykset: Missä onnistuimme? Missä epäonnistuimme? Mitä tekisimme toisin? Suuri suomalainen ajattelija Kosta Pylkkänen on sanonut: ”Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se katsoo taaksepäin. Jälkiviisaus on viisauden lajeista imelin.” Minä haluaisin olla viisas, jos ei muuta, niin jälkiviisas.

Tarkastellessamme Karjalassa 1990-luvulla tehtyä lähetystyötä ja tehdessämme johtopäätöksiä, voimme olla kiitollisella mielellä. Saimme olla todistamassa Jumalan suuria tekoja ja nähdä hänen armonsa Karjalan kansan kohdalla. Evankeliumi julistettiin karjalan väelle ja tuhannet vastaanottivat Jeesuksen omaksi henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. Karjalan kaupunkeihin ja kyliin syntyi kymmeniä seurakuntia, jotka vuosien aikana kasvoivat omavaraisiksi. Syntyi myös seurakuntaliike, joka seisoo omilla jaloillaan.

Syntyi myös seurakuntaliike, joka seisoi omilla jaloillaan. Ulospäin suuntautuvia telttakokouksia järjestettiin monilla eri paikkakunnilla. Kuva: Kai Partti

Menestystekijöinä voimme nähdä sadat Karjalan valloitukseen osallistuneet suomalaiset kristityt, seurakuntien lähetit ja Jumalan Venäjälle antama poikkeuksellinen aika, Jumalan aalto.

Sadat lähetysnäyn valtaamat suomalaiset kristityt vierailivat säännöllisesti Karjalassa. He olivat sitoutuneet työhön ja panostivat aikaansa, voimiansa ja varojansa säästämättä. He todistivat, opettivat, kuljettivat, rakensivat, rukoilivat ja kulkivat uusien veljien ja siskojen rinnalla. Jokainen palveli lahjojensa mukaan. Vapaaehtoisten lisäksi Karjalassa asui joukko suomen seurakuntien lähettejä. He antoivat merkittävän panoksen paikallisseurakuntien rakentamisessa kautta Karjalan.

Kyse oli poikkeuksellisesta historiallisesta mullistuksesta yhteiskunnassa. Neuvostoyhteiskunnan peruspylväät, joiden varassa valtio oli seissyt viimeiset 70 vuotta, murenivat. Syntyi henkinen ja hengellinen tyhjiö, joka tarjosi mahdollisuuden uusille aatteille ja opeille. Tämä uusi tilanne oli Jumalan vastaus Suomen kristittyjen vuosikymmenien rukouksiin. Oli tullut uskon ja evankeliumin aika Karjalassa. Tämä oli aalto, jonka Jumala antoi meille, jotta nousimme aalloille ja antaisimme niiden kuljettaa meitä.

Sadat lähetysnäyn valtaamat suomalaiset kristityt vierailivat säännöllisesti Karjalassa. Marjo ja Kai Partti tekivät uskollisesti työtä Länsi-Venäjällä. Joskus riitti kuitenkin aikaa samassa veneessä istumiseen. Silloin unelmoitiin suuresta ”kalansaaliista”. Kuva: Yksityinen arkisto

Jälkeenpäin tarkastellen huomaamme, että työtä tehtiin usein vähäisillä eväillä. Teologinen ja missiologinen koulutus oli puutteellista monien osalta. Kielitaito ja kulttuurin tuntemus oli usein heikkoa. Taloudelliset resurssit olivat hyvin rajalliset. Yhteenvetona voisimme todeta, että olimme valmistautuneet Venäjän ovien aukeamiseen heikosti.

Jälkiviisautta:

Olimme avoimen oven edessä historiallisen mullistuksen keskellä. Vuosikymmeniä Suomessa oli rukoiltu: ”Avaa Herra Venäjän ovet evankeliumille”. Suuret mahdollisuudet avautuivat edessämme yllättäen. Nyt rukouksiin oli vastattu, vaikka emme olleet oikein uskoneet rukouksiimme vastattavan. Aika harva suomalaisista kristityistä oli etukäteen uskossa valmistautunut avautuviin Venäjän oviin. Olimme suurten mahdollisuuksien edessä osittain huonosti valmistautuneita.

Meillä oli edessämme kaksi vaihtoehtoa. Voisimme aloittaa toimeliaan valmistautumisen tulevaan työhön ja terävöittää osaamistamme teologiassa ja lähetystyön periaatteista. Voisimme opiskella venäjän kielen perustaidot, että pystyisimme kohtuullisesti kommunikoimaan kohtaamiemme ihmisten kanssa ja rakentaa yhdessä yhteinen strategia ja suunnitella tehokkaat toimintatavat kyseiselle lähetyskentälle. Tutustuisimme venäläiseen kulttuurin ja elämäntavan saloihin, jotta voisimme paremmin saavuttaa heidän sydämensä. Ja havahtua muutaman vuoden kuluttua siihen, että Jumalan antama aalto on jo mennyt menojaan.

Eihän Jumalan aalto vain ole jo mennyt menojaan? Kuva: Kai Partti

Hyvin valmistautuneena, mutta ”huonossa kelissä” vai huonosti valmistautuneena, mutta otollisissa olosuhteissa? Molempi parempi, mutta nyt meidän oli mahdollista valita vain toinen vaihtoehto.

Päätimme käydä avoimesta ovesta sisään. Ymmärsin, että joillakin toisilla olisi ollut paljon paremmat eväät tehtävän suorittamiseen kuin minulla. En ollut valmis. En ollut pätevä. Kaivoimme jo valmiiksi ohutta lomapakkoamme, ostimme polttoainetta ja ajoimme Karjalan huonoja teitä. Saarnaamiseni oli vajavaista ja opettamiseni ei ollut kovin syvällistä. Kielitaitoni kehittyi säälittävän hitaasti. Eväät olivat kovin vähäiset, mutta päätimme kaikesta huolimatta mennä eteenpäin. Ovi oli auennut juuri sen tähden, että siitä käytäisiin sisään.

Jumala oli vastannut rukouksiimme. Jumala oli avannut oven ja antanut ison, ainutlaatuisen aallon, joka vei meitä eteenpäin ja mahdollisti menestyksekkään työn.

Jumalan antama aalto on enemmän kuin meidän eväät!

Kai Partti

Kai Partti on teologian maisteri ja on työskennellyt muun muassa Korson ja Saarijärven helluntaiseurakunnan pastorina. Nykyään hän on Avainmedian Pohjois-Korean työn koordinaattori. (R. Lehtonen)

Kestävän yhteistyön silta loi menestyksekkään hengellisen herätyksen. Kuva: Kai Partti

Previous

Valko-Venäjä – Euraasian Betlehem ja perunan luvattu maa

Next

Mitä Valko-Venäjällä tulee tapahtumaan?

7 Comments

 1. Petri Nurminen

  Jumalalla on ihmeellinen aikataulu ja kun Hänen aikansa on tullut, silloin on aika toimia. Tapasin aikoinaan Pietarin alueella iäkkään seurakunnan vanhimmistoveljen, joka kertoi valkovenäläisestä veljestä, jolla oli voimakas profetian lahja. Tämä veli kertoi hänelle, että Jumala on ilmoittanut, että Karjalaan tulee vielä paljon evankeliumin julistajia. Ja erityisesti heitä tulee Suomesta. Tämä tapahtui vuonna 1952, Stalinin aikaan. Karjala oli Neuvostoliitossa myös eräänlainen ”koealue”. Kokeen tarkoituksena oli ”vapauttaa” väestö uskonnosta. Mutta toisin kävi, kun Jumala ilmestyi! Petri Nurminen

 2. Rauli Lehtonen

  Hyvin usein Jumalankin vaikuttama aaltoliike lähtee myrskyn, tai perustuksia järisyttävästä mullistuksesta.

  Elämmekö nyt sellaista poliittisten muutosten ja sairauksien aiheuttamaa myllerysten aikaa, joka voisi saada Kai Partin mainitseman ”jumalallisen aaltoliikkeen” ja herätyksen liikkeelle?

  Mikäli itse voimme nöyrästi virittäytyä palvelijan rooliin, puhdistutua hengellisesti ja alistaa itsemme Pyhän Hengen johdatukseen, niin uskon sen olevan mahdollista – ihan oikeasti! Minusta pastori Nurmisen mainitsemaa profetia vahvistaa sen että Jumala voi käyttää suomalaisia vielä tulevaisuudessakin – ja vieläpä IVY:n alueella!

  Kiitos Kai ja Petri uusia ajatuksia herättävästä artikkelista.

 3. Kati Kaatrasalo

  Olipa mielenkiintoista luettavaa! On ollut ihmeellistä nähdä, miten herätyksen tuulet ovat puhaltaneet myös Vienan-Karjalassa. Sielläkin on jo monta toimivaa seurakuntaa ja toivottavasti niitä tulee vielä lisääkin.
  Muistan selvästi, kun joulukuussa 1991 olimme Kepan kylällä. Edesmennyt Matti Juntunen puhui siellä kulttuuritalolla kuin pienille lapsille flanelokuvien kanssa, miten Jeesus tuli maailmaan ja miksi. Kokouksen jälkeen yksi mummo nousi penkistä ja kysyi, että mikäs sen pojan nii olikaan, joka syntyi sinne ”liävään”. Sitten hän kovasti ihmetteli, että miksi me olimme tulleet niin kaukaa kertomaan tuollaista ”ihmettä”, että lapsi on syntynyt ”liävään”, koska ”meillä ammoin kaik lapset synnyttiin liävään”. Tästä alkoi lähetystyömme. Olimme tulleet täydelliseen pakanamaahan!

 4. Mika Lallukka

  Kiitos jälleen kerran erittäin mielenkiintoisesta blogista. Siunausta!

 5. Sirpa

  Kiitos Rauli
  Tuosta textistä. Mielenkiintoista, nyt sitten olisi valmistumisen aika. Niin kuin kirjoitit
  -Mikäli itse voimme nöyrästi virittäytyä palvelijan rooliin, puhdistutua hengellisesti ja alistaa itsemme Pyhän Hengen johdatukseen, niin uskon sen olevan mahdollista – ihan oikeasti! –
  Minäkin uskon. Auttakoon Jeesus minua että tekisin osuuteni.

 6. Esko Pakarinen

  Rauhan tervehdys teille Kai ja Rauli.
  Kiitos tästä artikkelista. Se oli ja on todellakin mielenkiintoinen, kun saa nähdä sen mitenkä Jumalan sanaa on saatu viedä eri puolille Karjalaa ja mitenkä se on tehnyt tehtävänsä. Ihmisiä on tullut uskoon ja kastettu ja seurakuntia on voitu perustaa.

  Minua harmittaa eräs asia aina, kun se tulee mieleeni. Nimittäin Osmo Pakarinenhan oli Sortavalassa Raamattukoulussa opettamassa. Silloin olisin päässyt hänen mukanansa, kun vain olisin mennyt Porvooseen. Minähän olen syntynyt juuri Sortavalassa 1.6.1944, mutta en vain saanut itsestäni irti ja astunut Tukholmassa laivaan. Sitten Suomesta olisin hänen kanssaan päässyt Sortavalaan.

  Kyllä minussa on tuo ”karjalainen veriryhmä”. Se aina heti koplaa sisimmässä kun vain jotain sanotaan Sortavalasta tai jotain Karjalasta. Iloitsen evankeliumin leviämisestä ja Jumalan teoista, kun sieluja pelastuu ja seurakuntia perustetaan ja että ne seurakunnat kasvavat uskossaan ja Jumalan tuntemisessa, että he osaltaan vievät sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Jäämme Maritan kanssa RUKOILEMAAN KARJALAN TYÖN JA TYÖNTEKIJÖIDEN PUOLESTA!

 7. Marko Selkomaa

  Erinomainen artikkeli ja tiivistelmä Kaitsun gradusta??

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright Rauli Lehtonen 2019–