Kalmuckiska kvinnor med traditionella kalmuckiska
kläder på en festival i Elista, Rysssland

Pingst Internationellts Regionråd för Eurasien vill inspirera församlingar i Norden till att rikta mer uppmärksamhet på de minst nådda folkgrupperna för evangelium. Därför startas nu en serie av artiklar om onådda folkgrupper framför allt i Eurasien, men även i andra delar av världen. Behovet för mission ökar nu när barriärer byggs upp och gränser tillsluts i takt med att konflikter eskalerar mellan olika länder, som tidigare haft en god relation med varandra.

Gå in på www.jesus4eurasia.se och klicka på ”Nyheter” eller ”Onådda folkgrupper”. Då kan du läsa om den andra folkgruppen – kalmuckerna – som nu presenteras. Där kan du också läsa om hur du och din församling kan arbeta vidare och till och med ”adoptera” en av de minst nådda folkgrupperna. Kalmuckerna bor vid Kaspiska havet i sydöstra Ryssland, där de har en egen autonom republik, med en egen president och ett eget parlament.

Vi kommer att presentera fem nya folkgrupper under augusti-oktober. Glöm därför inte att prenumerera även på nyhetsbloggen www.jesus4eurasia.se  under fliken nyheter. Då får du alltid en påminnelse via mejl, när det kommit in en ny artikel.

Rauli Lehtonen