Rauli Lehtonen med 71 elever från Missionsbibelskolan i Jacksonville, Florida, där han undervisade i missiologi den 17-21/2. Eleverna är på väg till Thailand, Honduras, Kenya, Jordanien, Ukraina, Nepal, Tanzania och indianstammar i Nordamerika för att plantera nya församlingar. Foto: Alia Aweis