Ukrainska pingstledaren Michail Panotjko har vädjat till pingstvänner i Norden: Hjälp vårt folk i Ukraina! Foto: R. Lehtonen

Trots att Ukraina och Kievriket har gemensam historia med Sverige, saknar många förståelse för hur betydelsefull allt vårt stöd nu är. Den är speciellt viktig för de evangeliskt kristna, som riskerar både diskriminering och förföljelse vid en eventuell rysk invasion. Om stormakterna nekar Ukrainas NATO-option, kan detta begränsa även Sveriges och Finlands möjligheter framöver. Därför är Ukrainas sak vår!

Det finns en historieskrivning, som hävdar att en stor del av Ukraina kallades för Kievriket på 800-1200-talet. Landet grundades av Rörik (Rjurik på ryska). Han var varjag och härstammade från ruserna, vilka identifieras som svear och kopplas till Roslagen. Enligt Nestorskrönikan uppstod riket ungefär år 830-880.

988 antog landets regent Vladimir kristendomen som statsreligion och Kiev växte snabbt till en av de största handelsplatserna i Europa genom att både den baltiska handelsleden och vägarna från Medelhavet korsade området. Några decennier senare gifte sig Olof Skötkonungs dotter Ingegerd med Jaroslav den vise av Kiev. Före sin död lät hon viga sig till nunna och räknas idag som ett helgon i den ortodoxa kyrkan.

Prins Vladimirs staty skådar ned mot floden Dnjepr, där det första dopet av kristna ordnades år 987-988.  Foto: R. Lehtonen

Dessa band med Sverige och slaget vid Poltava är allmänt kända i stora delar av Ukraina. Bland kristenheten i öst känner man också till hur Filadelfiaförsamlingen i Oslo, Pingstkyrkan i Jönköping och Key Media i Finland startade ett bönekorståg i mitten av 1970-talet. Det engagerade över 500 församlingar i Norden till målmedveten bön för speciella förbönsområden i öst – bland annat för Ukraina.

Fortfarande menar många pastorer i Eurasien att denna decennielånga kampanj av bön medverkade till att det ateistiska Sovjetunionen nedmonterades och missionsinsatserna bland onådda folkgrupper kom i gång. Kristna frisläpptes från fängelser och biblar kunde distribueras fritt bland befolkningen.

Omvälvningen ledde till att Ukraina blev en andlig kornbod med den mest liberala religionslagen i Europa. Över 420 missionärer sändes ut till Ryssland, Centralasien och Kaukasien. Under de senaste fyra åren har den evangeliska rörelsen planterat över 400 församlingar och grupper i Ukraina. Flera kristna finns på politiska poster i regeringen och parlamentet.

Kievs Bibelinstitut, Finska Filadelfia i Stockholm, svenska pingstförsamlingar och Key Media har ordnat missionskurser i Ukraina. Elever från den senaste kursen har åkt ut för att arbeta i Uzbekistan, Kirgisien, Udmurtien, Tjuvasjien, Ukraina och Litauen. Foto: Ukrainska Pingstunionen

Kristna i Sverige har ett ansvar
Nu finns en stor risk att det som tidigare hänt på Krim, i Donetsks och Luhansks län kan upprepas i andra delar av landet. Kristna i Sverige behöver förenas till försvar för kristna, som hotas av diskriminering och förföljelse på grund av sin tro.

Efter krigets utbrott 2014 har över en miljon flyktingar från Östra Ukraina flytt till de västra delarna och nästan lika många till Ryssland – vilket sällan nämns. Kyrkor i båda länderna har gjort heroiska insatser för att bistå dem som förlorat sina hem och tvingats till ett liv i fattigdom och misär. Samtidigt har 15 000 människor dött under kriget, som pågått under 7 års tid.

En av de första hjälpsändningarna från Sverige till Ukraina lämnade Småland den 3/3. Nya bilar kommer snart att köra transporter till Pingstunionens center i Västra Ukraina. Foto: Simon M.

Troende känner sig bortglömda. Kyrkor i Sverige, som hade vänförsamlingar och kontakter i Ukraina på 1970-1990-talet får inte ”missa” den gemensamma historien. Relationerna måste stärkas och förnyas, nu när syskongemenskapen kan bli avgörande för framtiden. De kristna i Ukraina behöver människor, som vandrar vid deras sidan, när framtiden tecknar sina konturer i de mörkaste av alla färger.

Tänk om vi kunde återupprätta bönekontakterna och alla de relationer som blomstrade under Sovjetperioden. Låt oss stå upp för friheten och demokratin, innan förföljelsen och förtrycket flyttar ännu närmare våra egna gränser.

Rauli Lehtonen

Artikeln har tidigare publicerats i Hemmets Vän 24/2 2022 – samma dag som kriget började. Hemmets vän har följt händelserna mycket noggrant varje vecka redan från början av året. De har förmånliga prenumerationer även för dem som vill prova tidningen under en kortare period.

Om du vill vara med och stödja krigets offer, missionsbibelskolor, evangelisation i Ukraina, så kan du skicka ditt stöd till kontot nedan:

SÅ HÄR KAN DU GE GÅVOR:

Via bank: 8032-5 (clearingnummer) 4002 423-4 (kontonummer)
Via Swish: 123-122 99 05
Via utlandsbetalning: IBAN: SE20 8000 0803 25004002 4234 BIC/SWIFT: SWEDSESS

Märk betalningen ”Jesus4Eurasia” eller ”Ukraina”

Mottagare: Pingstkyrkan i Borås
Adress: Kungsgatan 58, 503 35 Borås