(Klicka för större bild.)

Nedan hittar du ledaren, som jag skrivit på sidan två i tidningen. Om du vill att jag postar tidningen till dig helt gratis, så kan du klicka här. Sedan kan Du skriva din adress och jag skickar tidningen hem till Dig.

Kan Eurasiens väckelse sprida sig?

De senaste åren har varit en tid av väckelse i Ryssland, Ukraina och Moldavien. Sedan 2010 har Ryska Pingst­unionen planterat över 1 000 nya grupper och församlingar längsmed det slaviska bältet. Pingströrelsen i Ukraina håller på att nå sitt mål från 2016 att starta 400 nya kyrkor innan 2021. Pingst i Moldavien hoppas grunda 120 nya församlingar på fyra år, trots att medlemmarna bara är en tredjedel av antalet i Sverige.

Vad är hemligheten med de andliga framgångarna, på platser där kristna för 30 år sedan förföljdes på grund av sin tro på Jesus? Är det villigheten att än idag vara beredd att betala ett pris för sin övertygelse? Är det för att man fortfarande tror på Guds ord så som det står skrivet, och för att man vill följa det regelverk som Bibeln förespråkar – till punkt och pricka?

Idag berörs det slaviska bältet från östra Europa till Sibirien och ryska Fjärran Östern av väckelsens vindar. Det har blivit en andlig autostrada, där Guds ord sprider sig till nya obrutna områden. Till och med sekulär media skriver hur protestantiska kyrkor blivit fler än de ortodoxa i regionen öster om Uralbergen! Flera av de 14 slaviska folkgrupperna med 300 miljoner människor berörs nu av evangeliets framfart – till och med invandrare i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland kommer till tro genom missionärer från Eurasien.

På senare tid har flera minoritetsfolk i Sibrien nåtts av evangelium.

Liknande rörelser pågår nu i det la­tinska och turkiska bältet som korsar Moldavien. Där lever rumänskan och den turkbesläktade gagauziskan vid sidan av ryskan. De etniska bältena blir som ”andliga motorvägar” där väckelsen når nya grupper. Ukrainare och moldaver har blivit en nyckel till andliga framgångar i vårt globaliserade Europa. Därför byter vi nu även namn på tidningen till Jesus4Eurasia.

Väckelsen från Eurasien till Europa binds nu samman av hundratals missionärer från Ukraina, Moldavien och Baltikum. Målmedvetet grundar de nya kyrkor. Deras vision verkar vara den viktigaste gnistan för den andliga tillväxten. Rörelsen har mång­a likheter med väckelsen i Tallinn som spreds över Sovjet på 1970-talet. Då besöktes Olevistekyrkan av tiotusentals sökare från Ukraina, Kaukasien, Ryssland och Centralasien. Folket köade ibland i timmar för att kunna rymmas i kyrkan i Tallinn när dörrarna öppnades. Tusentals blev andedöpta, helade och förnyade i sin tro. Anden ”tvingade” kristna att gå ut och predika evangelium om Jesus.

Jesus4Eurasia vill vara en röst och nordisk företrädare för Pingst i Eurasien. Vi vill utmana till bön för att väckelsen i Eurasien ska sprida sig till vårt Europa. Vi behöver fler kristna som ger sina liv HELT till Herren. De onådda måste få uppleva levande tro – frälsning, helt enkelt. De förföljda och diskriminerade behöver kristna som vandrar vid deras sida. Om du vill vara med och stödja arbetet ekonomiskt, då ska du veta att medlen går oavkortat till stöd för nationella evangelister från Eurasien som arbetar bland onådda folk. Vi stödjer också missionsbibelskolor i Ryssland, Ukraina, Kaukasien och på Balkan. Eftersom våra löne- och hyres­kostnader redan täcks av församlingar, har vi inga extra kostnader för administration.

Vi behöver era förböner mer än någonsin tidigare. De onådda folken på Balkan, i Kaukasien, Centralasien, Sibirien och Volgaområdet behöver nås innan Jesus kommer tillbaka!

Rauli Lehtonen

Andra artiklar i tidningen:
– Intervju med Niclas Collén
– 70 missionärskandidater från öst vill nå onådda
– Kommer renskötarna till himlen?
– Kan inte be – saknar ord på sitt eget språk
– Kyrkobyggnader är mål för ständigt sabotage i Europa
– Ny TV-serie – Folk på Guds hjärta
– Europas onådda folk – azerbajdzjanerna

Var med och bidra
Om du vill ge ett bidrag till stöd för förföljda, eller till missionsbibelskolor, så kan Du skicka det till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Finska Missionskassan, bankgiro nummer 5704-0503, eller swisha till nummer 123-042 87 89. Mer info i tidningen.